Bu portal Türkiye’de görev yapan araştırmacılar, proje yöneticileri, fon sağlayıcı kurumlar ve akademik kuruluşlar için araştırma verilerinin yönetimi konusunda temel bir rehber sunmayı amaçlamaktadır. Portal kapsamında araştırma verilerinin tanımı, hazırlanması, işlenmesi, analiz edilmesi, korunması, erişim sağlanması ve yeniden kullanılması gibi çeşitli unsurlar hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

aperta_yazi_logo_s

Aperta TÜBİTAK Açık Arşivi

TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan projelerin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez vb.) ile bunlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK ilgili birimleri ile enstitülerinde çalışanlar tarafından üretilen TÜBİTAK adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri, UBYT’den teşvik almış olan Türkiye adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri ile Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınlara ait veriler ile bu yayınlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ile bu makalelere ait araştırma verilerinin uygun bir veri tabanı yapısı içerisinde uzun süreli saklandığı, korunduğu, yönetilebildiği, taranabildiği ve ücretsiz erişim sağlayan arşiv.

TÜBİTAK-Açık-Bilim-Politikası

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması, arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK Açık Bilim Politikasının çerçevesini oluşturmaktadır.

 

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası indir [PDF_TR[PDF_ENG

Araştırma Verilerinin Yönetimi Anket Raporu

Anket ARBİS’e kayıtlı 37.223 akademisyene gönderilmiş ve 1577 kişi dönüş yapmıştır. Anketin en temel üç sorusu katılımcılara araştırma verisi kullanıp kullanmadıklarının, daha önce hiç araştırma verisine atıf yapıp yapmadıklarının ve araştırma verisi üretip üretmediklerinin sorulduğu üç sorudur. Bu üç sorunun yanıtlanmadığı 269 anket analize dâhil edilmemiş, analizler geriye kalan 1308 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 

Araştırma Verilerinin Yönetimi Anket Raporu [PDF]

harman

Harman Türkiye Akademik Arşivi

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi, ulusal açık erişim arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan açık erişim içeriğine erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve Türkiye Akademik Arşiv adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye Akademik Arşivine katılım için;

Katılım Formu: https://harman.ulakbim.gov.tr/index

Web Adresi: https://harman.ulakbim.gov.tr/index

Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018

Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul

Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı 2018

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Araştırma Verilerinin Yönetimi Eğitim Programı 2017

TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara