TÜBİTAK Açık Bilim Politikası

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması, arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK Açık Bilim Politikasının çerçevesini oluşturmaktadır.

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası indir [PDF_TR[PDF_ENG

Tüm dünyada hızla artan yayın sayısı ve abonelik bedellerine ödenen yüksek fiyatlar açık erişimi ve açık bilimi her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından bu konuda yeni projeler başlatılmıştır.

Ülkemizde de her yıl yapılan Ulusal Açık Erişim çalıştaylarının yanı sıra Dünya’da yaşanan hızlı değişimi takip etmek ve bu konuda ulusal politikalar oluşturmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Açık Bilim Danışma Komitesi oluşturulmuştur. ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu Türkiye’de açık erişimi yaygınlaştırmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Ayrıca YÖK, Yeşil Yol Açık Erişim politikası çerçevesinde Ulusal Akademik Arşiv Projesini başlatmıştır.