SCOAP3 Hakkında

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde elektronik bilgi ürün ve hizmetleri konusunda çalışmalar yapılmakta ve yeni gelişmeler izlenerek desteklenmektedir.

Bunu yanı sıra TÜBİTAK ULAKBİM, bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz olarak sunulan açık erişim çalışmalarına da destek vermektedir.

Ülkelerin ve kurumların mevcut YEF (Yüksek Enerji Fizik) dergilerine ödedikleri parayı merkezileştirerek bu dergilerde yer alan YEF makalelerinin açık erişim olarak katılımcı ülkelere açılması amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir konsorsiyum olan Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics / SCOAP3 bir açık erişim projesidir ve ULAKBİM tarafından desteklenmektedir.

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) Açık Erişim Konsorsiyumu

SCOAP3 Açık Erişim Dergileri

Aşağıda yer alan SCOAP3 dergilerine açık erişimli olarak  ulaşılabilmektedir.

SCOAP3 Veri Havuzu

SCOAP3 veri havuzunda açık erişimli yüksek enerji fiziği dergi ve makaleleri üzerinde  kurum, yazar, başlık, DOI, ORCID, ülke taramaları yapılabilmektedir.

SCOAP3 Haber Bültenleri