Her ne kadar bilim insanları bulguları kendileri yorumlayacak ise de, orijinal veri setinin hangi şartlarda oluşturulduğunu dikkate almadan yapılacak analizin eksik ve/veya yanlış olma ihtimali yüksektir. Bu bölümde ilgili bilim insanı ile iletişime geçmek ve veri toplama protokollerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili konular irdelenmektedir. Verilerin bilimsel çıktıya dönüşmesi aslında bilim insanlarının oldukça aşina olduğu bir konudur. Ancak, çeşitli veri arşivleri veri görselleştirme, veri atıfı gibi uygulamaları sistemleri içinde hâlihazırda mevcuttur. Bu bölümde ilgili örnekler sunulmaktadır. Son olarak araştırma verilerinin uzun süreli korunması için gerekli hazırlıklara değinilmektedir. Araştırma verileri ile ilgili üstveri, laboratuvar protokolleri, iş akışları gibi konulardan bahsedilmektedir.