Bu bölümde Bölüm 3‘te aktarılan veri işleme konuları ile bağlantı kurularak veri koruma konusu aktarılacaktır. Bu bağlamda Bölüm 5.1 ile veriyi en uygun biçime getirme ile ilgili temel bilgiler aktarılırken Bölüm 5.2‘de ise yedekleme ve saklama konularında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca veri yönetimi konusunda önemli bir yeri olan veri sahipliği ve provenans konuları için de Bölüm 5.3 incelenmelidir.