Birinci bölümde araştırma verisi ve araştırma verisi yönetimi kavramlarının tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verilmektedir. Bilindiği gibi 2000’lerin başından itibaren araştırma verisi kavramı akademik literatürde önem kazanmış ve fon sağlayan kuruluşlar tarafından konuyla ilgili politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu bölümde konunun önemi ve tarihsel gelişimi incelemekte ve temel kavramlar tanımlanmaktadır. İkinci bölümde farklı veri tipleri ve verinin türüne göre hangi veri formatlarının uzun süreli veri saklamaya uygun olduğu bir tablo ile açıklanmaktadır.